Hopp til innhold
Manglerud senter. Logo.
I dag: 10:00 - 21:00

Vil sende butikkansatte på demenskurs

Manglerud Senter, Manglerud gård treffsenter og Manglerud kirke går sammen for å gjøre nærmiljøet mer demensvennlig. Et av tiltakene er å tilby butikkansatte demenskurs.

Stadig flere lever med demens i Norge i dag, og tallet forventes å bli doblet innen 2050. På Manglerud samles nå en rekke krefter for å skape et lokalsamfunn som gjør det enklere og tryggere for personer med demens å mestre hverdagen.

Bydelen, pensjonistforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og det sentrale eldrerådet er blant støttespillerne til den nye satsingen.

Skal skape trygghet

– Målet er å skape en trygg og tilpasset bydel for eldre og pårørende – og samtidig øke bevisstheten og kunnskapen om demens blant ansatte i butikkene og i lokalbefolkningen generelt. Dette er et spennende samarbeid hvor vi skal engasjere hele nærmiljøet. Manglerud senter er en viktig møteplass for mennesker i alle aldre. Når skal vi rette fokuset mot å skape et mer demensvennlig senter og nærmiljø. Nå tester vi ut dette først på Manglerud. Når vi har høstet erfaringer her, vurderer vi å sette i gang tilsvarende tiltak på de andre OBOS-sentrene, sier senterleder Pauline Johansen.

Edith Cecilie Loftheim, leder for seniortilbudet på Manglerud gård, er primus motor for initiativet.

– Eldre og demens involverer hele nærmiljøet. Vi er nødt til å bygge et lokalsamfunn hvor den vanlige mannen og kvinnen i gata har kunnskap om hva dette dreier seg om. Et demensvennlig samfunn handler om å inkludere personer med demens og deres pårørende, slik at de blir mer selvhjulpne og kan leve aktive liv lengst mulig. Ved å bli møtt med respekt og forståelse, vil mennesker med demens og deres pårørende oppleve trygghet, frihet og verdighet, sier Loftheim.

Setter inn tiltak på senteret

Ledelsen ved Manglerud senter starter nå en kartlegging for å finne ut hvor demensvennlig senteret er – og hvilke tiltak som kan settes inn.

– Vi skal finne ut hvordan vi kan tilrettelegge enda bedre for mennesker med demens. Som senter har vi allerede en rekke krav til universell utforming, men vi tror det er behov som går utover dette. Vi skal også bidra til å bevisstgjøre og øke kompetansen til de ansatte i butikkene. Vi ser derfor på muligheten for å tilby kurs til ansatte som vil lære mer om hvordan de møter mennesker med demens, sier Pauline Johansen.

17. desember inviteres hele bydelen til «Lilla hjerte – Demensaksjonen Manglerud». Det markerer oppstarten av et mer demensvennlig nærmiljø på Manglerud.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Pauline Johansen, senterleder Manglerud senter.
E-post: pauline.johansen@obos.no

Edith Cecilie Loftheim, leder Manglerud gård.
E-post: edith.loftheim@bos.oslo.kommune.no